Съвети за начинаещи трейдъри

Знание(защо ни е нужно и какъв вид знание ни е нужно?)

Нашата идея за обучение не е конвенционалното образование. Под знание ние в Profit Point разбираме, знание което ще носи успехи;ползи;пари… Уменията и разбиранията в дадена област за нас са границата между това да управляваш и да те управляват. За нас тук знанието е свързано с действието, ние ценим знанията които са конкретни, ясни, точни и водят до действия, защото пасивното знание за нас е загуба.

Действие към знанието

Сигурни сме, че много от вас са попадали в ситуация, да получават тонове информация, която никога не е била потребна, или другата крайност да е потребна но вие да не можете или да не знаете как да я използвате. За това знанието ако не се използва то тогава е просто един пасив. И вашите цели в един момент се превръщат в едни мечти. И започвате да работите за други хора, които следват мечтите си чрез вас!

1. Решете — защо сте на пазара?!

Преди да започнете търговия на пазара, решете за себе си — защо ви е това? За остри усещания? Искате да забогатаете за кратко време? От спортен интерес? Или мечтаете да усвоите интересна професия за цял живот и станете успял човек? Ако ясно си представяте своята цел, ще успеете да я да постигнете по-бързо. Или да се откажете веднага. Това е важно решение, което е необходимо да се вземе преди всичко останало!

2. Вървете от простото към сложното.

Желателно е да изберете един пазар (например, USD/JPY) и да изучите неговата история, да речем за последните 10 години. А ако има възможност, и за по-дълъг период.
На ценовия график определете тенденциите, нивата на подкрепа и съпротива. Внимателно разгледайте как са се държали цените при приближаване до тези нива. Намерете на графика познати и непознати фигури от техническия анализ и солидно изучете поведението на курса в тези фигури.
Постарайте се да почувствате движението на валутния курс, изобразено на ценовия график. Правете по-често такива упражнения на графици с различни мащаби: месечен, седмичен, дневен, часов, и няма да съжалявате. Пред Вас постепенно ще открият закономерности, за които не сте и подозирали.

3. Създайте си проста система.

Знаменитият Александър Елдер смята, че «колкото по- сложна е системата, колкото повече съставни елементи съдържа, толкова по-уязвима е тя». Просто не означава примитивно и лошо. Всичко гениално е просто!
Създайте си проста търговска система, проверена и базираща се на исторически данни. Само така ще получите неоспоримо предимство пред останалите трейдъри. Колкото по-проста е системата, толкова по-лесно се прилага при постоянно променящите се пазарни условия.

4. Взимайте решенията сами.

За резултатите от своята работа отговоряте само вие. Затова никога не се съблазнявайте от чужди съвети. Имайте винаги свой игрови план и вземайте решенията си сами в съответствие с него.
Не обръщайте внимание дори на съветите на мнозинството. Като правило мнозинството не е право. Анализирайте действията си сами и носете пълна отговорност за тяхната правилност или неправилност. Това е ключът към успешната търговия.

5. Внимателно построявайте търговската си «пирамида».

Ако пазарът се движи във вашата посока и чувствате, че сте на прав път, не забравяйте да увеличавате отворената позиция. А «хитростта» в построяването на търговска пирамида се състои в това, че всяко ново допълнение към позицията трябва да бъде по-малко от предходното .
Точно с такава «пирамида» средният курс на отворената от вас позиция ще ви позволи без загуби да изчакате кратковременните движения на курса срещу вас.

6. Всичко се подчинява на ритъма.

Не забравяйте, че събитията в света протичат циклично. Както и животът на трейдъра. Той също минава през редуване на поражения и победи.
Почти всички успешни трейдъри умело управляват сметката си. С увеличаване размера на позициите в период на синхронизация с пазара и с намаляването му в обратния случай, може да се постигне положителен резултат в търговията.

7. Не пречете на печалбата да расте.

Опитният професионален трейдър никога не получава печалба заради самата печалба. За него е важна правилността на прогнозите му за промяната във валутните курсове. А получаването на материално възнаграждение е само следствие от това.
«Приберете печалбата си» само в случай, че за това ви сигнализира вашата търговска система. Не пречете на печалбата си да расте и вашият резултат ще бъде най-добрият.

8. Не се страхувайте от нищо!

Много трейдъри се сковат от страх да не изгубят парите си и точно затова ги губят. Предварително трябва да сте решили каква сума може да изгубите без трагични за вас последици. Работата на трейдъра винаги е свързана с риск. Но рискът трябва да е в рамките на допустимото.
Професионалният трейдър рискува само толкова средства, колкото може да си позволи да загуби без финансов крах за себе си или семейството си. Само така се взимат хладнокръвно твърди решения, наслаждавайки се на свободата на мисълта. Затова веднага решете каква сума сте готови да рискувате, да загубите и да спите спокойно.

9. Самодисциплината е над всичко.

И най-успешната търговска система не може да ви помогне, ако игнорирате сигналите ѝ и пропуснете моментите за отваряне и затваряне на позициите. Горчивият опит ни казва, че много трейдъри са загубили, именно защото са сменяли правилата на играта в движение или просто са били невнимателни.

10. Главното е да спрете навреме!

Трейдърите добре знаят колко е важно бързо да разпознаят и ликвидират погрешната позиция. Естествено, трудно се закрива губеща позиция. Това означава, че сте сгрешили. Но да се надява на обръщане на пазара в негова полза и да понася нарастващи загуби е непозволителен лукс за един трейдър. Признайте грешката си и я вземете под внимание.
«Не греши само този, който нищо не прави!». Вземете се в ръце и просто затворете позиция. Не се опитвайте да подобрите ситуацията с различни варианти на хеджиране.

11. Вашите грешки са ваша ценност.

Отрицателният опит е много полезен опит. Не се срамувайте и огорчавайте, когато сте допуснали грешка, а внимателно я изучете. Учете се от грешките си.
Много важно е подробно да се анализират не само печелившите, но и губещите позиции. Ако сте разбрали грешката си, много вероятно е да не я повторите в бъдеще. Смело работете над грешките си: обобщавайте, анализирайте, колекционирайте, описвайте ги и те ще изчезнат.

12. Постоянно изучавайте психологията.

Помнете, че валутният пазар се формира от трейдърите. А те са преди всичко хора, с емоции и психология. Замислете се: какво представлява графикът на промяната на валутния курс? Той не е нищо друго освен графично изображение на мненията, надеждите, желания, опасенията на световната трейдърска общност!
Затова, ако искате да се чувствате на пазара като риба във вода, постоянно изучавайте човешката психология и влиянието ѝ за вземането на търговски решения. Като анализирате ценовия график, старайте се да разберете чувствата и мислите, които изпълват трейдърите във всеки момент от време. И сами ще забележите как ще напуснете редиците на страхливите и слабите и ще се присъедините към редиците на агресивните и смели «бикове» или «мечки».

Вашият трейдинг е маратон за цял живот.

Настройте се, че трейдингът за вас не е просто спекулативна игра, а сериозна работа, с която ще се занимавате дълги години и от която ще получавате материално и морално удовлетворение.
Новакът, надяващ се още след първата си сделка да удвои или утрои сметката си, по правило получава горчиво разочарование и търпи поражение още в първите месеци работа. Поставете си за цел да се научите разумно да търгувате и да станете истински професионалист. Само в такъв случай късметът ще ви се усмихне и ще постигнете стабилни положителни резултати.

Какво е финансовата система?

Това  е система, която позволява трансфера на пари между спестители и заематели. Тя обхваща реда от комплексни и тясно свързани финансови институции, пазари, инструменти, услуги, практики и трансакции.

Финансовата система- това е потока от пари! Това е системата, която управлява нашето ежедневие след появата на финикийските знаци. Ако незнаем как работи тя, то това е като да караш кола с затворени очи. Именно точен пример за това е, че много нисък процент от спечелилите от лотарията, не се задържат за дълго милионери.

Как възникват Борсите? Какви видове пазари има?

Борсите възникват в периода XIII-XIV в. и водят началото си от панаирите във Венеция, Генуа, Флоренция, Шампан, Брюге. В Брюге, Фландрия търговете се провеждали на площада, на който се намирала, Huis ter Beurze странноприемница на чийто герб били изрисувани три кожени кесии. Събиранията на търговците на площада получили наименованието Borsa, което означава кесия. Именно там, на територията на днешна Белгия, е основана и първата борса. Като към днешна дата борсите(пазарите) могат да бъдат разделени на няколко основни групи капиталови и извън капиталови. Като извън капиталовите пазари, това са пазарите, които всеки един от нас се сблъсква в ежедневието си, като например – пазара на недвижими имоти, битови стоки, услуги, движими имоти и т.н. А от своя страна капиталовите пазари се разделят на два основни вида: Международен валутен пазар и Фондов пазар.

Какво е Форекс?

Форекс няма точно определено място и не предполага лична среща между участниците, доколкото те се намират в непосредствен и постоянен контакт помежду си с помощта на различни технически средства. Сделките се извършват посредством компютърни терминали, с които са свързани в мрежа големите банки (търговски банки) и брокерски къщи. Търговски банки, специализирани във валутната търговия, обслужват валутния пазар в качеството на дилъри, т.е. сключват сделки както за сметка на своите клиенти, така и за собствена сметка. При съвременната разгърната и модерна световна информационна и комуникационна мрежа може да се говори за единен световен пазар на валута.

Какво са банките?

Банковата система слага началото си във Вавилон преди около 3000г. Причината за откриването и е златото. Тъй като за притежателите на злато е било неудобно да носят със себе си тежкия метал, те го оставяли на съхранение у някой свой приятел, на когото се доверявали. Той от своя страна им дава къс от пергамент или кожа със своя подпис или печат.

По- късно всеки, който представи тази разписка на пазача, може да получи златото. С течение на времето тази система става по- популярна. Специални и все по- квалифицирани хора стават пазачи на златото и те започват да съхраняват съкровищата на повече богаташи. В търговските си сделки притежателите на злато по- късно започват да обменят по между си тези разписки, така че не става необходимо златото да се изтегли от пазача. Става само прехвърляне и смяна на собственика. По този начин у пазача се натрупва злато и скъпоценности. Въпреки, че скъпоценният метал не им принадлежи, пазачите започват да го дават назаем на други търговци, които им изплащат някакъв процент за използването му.

Какво е Фондов пазар?

Това е  е публичен пазар (свободна мрежа от икономически транзакции, не физическо съоръжение или обособена единица) за търгуване на капитали или деривативи на споразумяна цена, това са финансови инструменти на списък на , както и фондовата борса онези, които са търгувани само частно.

Какво са деривативи

Това са финансови инструменти, чиято стойност е производна от стойността на даден актив. Вместо да търгуват със самият актив, т.е. физически да го притежават, участниците на пазара се договрарят за обмяна на пари, активи или друга стойност в бъдещ момент.

Какво е Диверсификация?

Диверсификацията в контекста на финансите е инвестиционна стратегия за намаляване на риска посредством инвестирането в различни категории инвестиционни инструменти: акции, облигации, валута, стоки и т.н. включително в ценни книжа от една категория, но издадени от различни емитенти и от различни държави. Тази система е важна, защото основното важно нещо в бизнеса това е съотношение печалба- риск. Ако произлезем от това се връщаме всъщност отново към темата- защо знанията са важни, и защо хората имат нужда от тях?

Нужна помощь? Отправьте е-мейл! Поговорите прямо сейчас!

← Предыдущий шаг

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Пожалуйста введите

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Удалить историю

Като продължавате да използвате сайта, вие се съгласявате с използването на бисквити Повече информация

Настройките за бисквитки на този сайт са настроени на "позволи бисквитки", за да ви даде възможно най-доброто преживяване на сърфиране. Ако продължите да използвате този сайт, без да променяте настройките си бисквитка или щракнете върху "Приемам" по-долу тогава вие се съгласявате с това.

Затваряне